De maandelijkse Vogelmarkt gehouden door de vogelvrienden.

aanvang 10.00 tot 13.00 uur.

Fanfare St. Cecilia heeft een Ensemble middag in Kerstsfeer in het kerkeboske.

 

aanvang 15.00 uur

verdere info volgt.....

ivm Kerstmis zijn wij gesloten

STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS HELDEN-DORP

 

TREKKING 2017

 

Uitloting obligaties van de Gemeenschapslening 2007 van de Stichting Gemeenschapshuis Helden-Dorp.

Beste obligatiehouders, eind november heeft de 5de trekking plaats gevonden door het bestuur van de Stichting

tezamen met de voorzitter van het Dörper Overleg.

Het totaal van de uitgelote obligaties was 53 en de volgende obligatienummers zijn betaalbaar gesteld.

 

34- 35- 61- 125- 154- 166-  211- 269- 320- 329- 331- 338- 424- 458- 466- 497-

502- 556- 580- 590- 598- 614- 649- 650- 652- 655- 675- 683- 693- 702- 703-

708- 710- 731- 760- 771- 798- 805- 808- 813- 868- 875- 917- 919- 924- 932-

933- 944- 957- 1029- 1034- 1035- 1036-

 

De uitgelote obligaties kunnen tot 1 januari 2018 worden ingeleverd bij het Dorpscentrum Kerkeböske,

Aan de Koeberg 3, Helden-Dorp.

Alle voorwaarden en bepalingen zijn op de achterzijde van iedere obligatie vermeld.

Zie voor meer informatie www.kerkeboske.nl

ivm nieuwjaardag zijn wij gesloten