Fanfare St. Cecilia heeft een Ensemble middag in Kerstsfeer in het kerkeboske.

 

aanvang 15.00 uur