Project “van Wildernis naar Looptuin”

KloostertuinIn 2012 biedt de RABO Bank Peel & Maas elke kern binnen de gemeente een bedrag aan uit het Coöperatieve Fonds Kernideeën. Hiermee kan een project gerealiseerd worden waar de gehele gemeenschap van kan profiteren. Het Kernteam Helden / WWZ heeft al gauw een bestemming gevonden. Dit is een van de weinige loofbomen bosjes binnen de gemeente en gelegen achter het Dorpscentrum “Kerkeböske”. Vroeger (tot 1967) verbleven de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid hier in het Maria Klooster, dat de voorloper is van het huidige Dorpscentrum.

Het uitgangspunt voor het te realiseren project:

  • De natuur moet ongerept blijven (in samenspraak met het IVN)
  • Binnen deze mogelijkheden moet een natuurlijke rust omgeving gecreëerd worden (de oude Mariagrot in ere herstellen)
  • Het moet voor iedereen toegankelijk zijn, voor zowel de valide als de minder valide medemens (paden aanbrengen)
  • Het moet door en voor iedereen zijn (vele vrijwilligers werken mee)

KloostertuinEen projectplan wordt gemaakt want zowel alles over grondzaken(eigenaren percelen), de vergunningen, als over de werkkrachten (professionele en vrijwilligers) moet duidelijk zijn. Deze gehele vertaalslag is door het Kernteam Helden/ WWZ binnen veertien dagen geklaard en zo kan het projectplan aangeboden worden aan de RABO Bank. Deze geven de goedkeuring aan het goed opgezet plan en in het voorjaar van 2013 kan gestart worden met de uitvoering van het project. De vele vrijwilligers uit de kern Helden, de jongens van het “Bosproject Noord Daelzicht” en de fa. Teeuwen realiseren het plan binnen veertien dagen.

KloostertuinDaar waar vroeger de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid toefden is nu een wandelpark verrezen dat er zijn mag. De nostalgische naam, “de Oude Kloostertuin”, mag hier dan ook terecht uitgesproken worden. Het IVN creëert er een leerpad om de wandelaar , jong of oud, te vertellen over de hier aanwezige flora en fauna. Als kernteam spreken wij dan ook de hoop uit dat het project een bijdrage zal leveren aan een hechtere samenleving, waar saamhorigheid, sociaal gedrag en zorg voor elkaar de boventoon zullen voeren. De nieuwe aanwinst werd op 21 mei 2013 officieel geopend en ook de Mariagrot is nu te aanschouwen en zal een plek zijn waar een ieder een moment van rust en bezinning kan beleven.

Pim Janssen (Voorzitter Kernteam Helden / Wonen, Welzijn en Zorg)